สนับสนุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

หนึ่งในปรัชญาการบริหารงานของ IHI Group คือ “จะมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมผ่านเทคโนโลยี และสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดคือทรัพยากรมนุษย์”

ด้วยวิสัยทัศน์นี้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 IHI ASIA PACIFIC (Thailand) Co., Ltd. ได้ส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นตัวแทนในการนำน้ำดื่มไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอด 

IHI ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแบ่งปันน้ำใจให้กับสังคมและมุ่งหวังให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางสังคมได้ โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ เชื้อชาติ เพศ หรือผู้บกพร่องทางร่างกาย

เราตั้งใจที่จะร่วมพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง และร่วมทำกิจกรรมอื่นๆ เพื่อช่วยในการสร้างสังคมที่ดีแก่ภูมิภาคเราตั้งใจที่จะร่วมพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องและจะตอบสนองความคาดหวังของสังคมต่อไปผ่านกิจกรรมต่างๆ ในอนาคต 

                                     มูลนิธิช่วยคนตาบอด

                                              น้ำดื่มตรา IHI