IHI HISTORY

เราเริ่มธุรกิจจากอู่ต่อเรือ Ishikawajima Shipyard ในปี 1853 และได้สั่งสมประสบการณ์ยาวนานกว่า 160 ปี ในการพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีการต่อเรือไปยังการผลิตอุปกรณ์เครื่องยนต์ในเรือ, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, ระบบโรงไฟฟ้า, จนถึงเครื่องยนต์อากาศยาน และอื่น ๆ

1853

ก่อตั้งอู่ต่อเรือ อิชิคาวะจิมะ

1962

ส่งมอบที่จอดรถอัตโนมัติครบวงจร ครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่น

1971

ก่อตั้งออฟฟิศกรุงเทพฯ IHI

1975

พัฒนาคลังสินค้าอัตโนมัติ
สำหรับอาหารแช่แข็งเป็นเจ้าแรกของญี่ปุ่น

1985

ส่งมอบเครื่องผลิตกระดาษ
ให้บริษัท
Thai Kraft Paper Industry Co., Ltd.

1988

ก่อตั้งบริษัท Thai Jurong Engineering Co., Ltd.

1990

ส่งมอบปั้นจั่นยกตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

1998

ส่งมอบ Gas turbine ให้กับนิคมอุตสาหกรรม โรจนะ

2002

ก่อตั้งบริษัท IHI TURBO (THAILAND) Co., Ltd.

2012

ก่อตั้งบริษัท IHI Power System (Thailand) Co., Ltd.

2012

ส่งมอบเครื่องขุดเจาะอุโมงค์
ให้กับโครงการขยายเส้นทางของ
MRT

2014

ก่อตั้ง IHI Asia Pacific (Thailand) Co., Ltd.

2014

ส่งมอบระบบจอดรถอัตโนมัติของ IHI
ครั้งแรกในประเทศไทย

2015

ส่งมอบคลังสินค้าอัตโนมัติ AS/RS ของ IHI ครั้งแรกในประเทศไทย

2017

ส่งมอบถังเก็บแก๊ซธรรมชาติเหลว
ให้กับโครงการ
LNG Receiving Terminal

2019

ส่งมอบ AS/RS ให้ศูนย์กระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิขนาดใหญ่

2020

ส่งมอบระบบที่จอดรถ
IHI Super Square Parking
เป็นครั้งแรกในไทย
1853
1962
1971
1975
1984
1985
1988
1990
1998
2002
2012
2012
2014
2014
2015
2017
2019
2020