ประกาศแจ้งปิดทำการในช่วงเทศกาลสงกรานต์

บริษัท ไอเอชไอ เอเชีย แปซิฟิค  (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งปิดทำการในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ระหว่างวันที่ 9 – 17 เมษายน 2565 และจะเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565

ขออภัยในความไม่สะดวกกมา ณ ที่นี้