ระบบจอดรถอัตโนมัติ IHI

จากผู้ให้บริการระบบจอดรถอัตโนมัติเจ้าแรกในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 1956 ไอเอชไอได้พัฒนาเทคโนโลยีจนเป็นมาตรฐานในตลาดด้วยระบบที่หลากหลายครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้งานและลักษณะพื้นที่