บริการของ IHI

IHI มีบริการหลังการขายที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทุกตัวเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของทั้งระบบ  อีกทั้งยังมีการให้บริการมอนิเตอร์และวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องจักร ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแก่ระบบอย่างสูงสุด โดยวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นผ่านความชำนาญในหลายๆ ด้านที่เรามีความเชี่ยวชาญ

IHI นอกเหนือจากการดูแลผลิตภัณฑ์ได้อย่างครอบคลุม ในฐานะผู้ผลิตเราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการหลังการขายที่ยั่งยืน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของลูกค้า

การบริการมอนิเตอร์และวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องจักรของ IHI สำหรับเครื่องจักรในโรงงาน จะทำการเก็บบันทึก รวบรวมข้อมูล เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ หาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้เครื่องจักรของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด