ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานใหญ่

บริษัท ไอเอชไอ เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 6 โอเนส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ซอยสุขุมวิท 6
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

สาขา

บริษัท ไอเอชไอ เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด - สาขาชลบุรี

88 หมู่ 5 เมืองชลบุรี 20130 ประเทศไทย

บริษัท ไอเอชไอ เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด – สาขาปทุมธานี

เลขที่ 142 หมู่ที่ 9 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ห้องเลขที่ IN2C-812
ชั้นที่ 8 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ C ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120