ระบบโลจิสติกส์และคลังสินค้าอัตโนมัติของ IHI

IHI นำเสนอระบบโลจิสติกส์อัตโนมัติที่เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า อันประกอบไปด้วย ระบบการจัดเก็บ, ลำเลียง, คัดแยก และ หยิบสินค้า เรามอบโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุด รวมไปถึงช่วยขยายและเพิ่มมูลค่าให้คลังสินค้า รองรับกับความต้องการที่หลากหลายของท่านลูกค้า