ประกาศแจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่

บริษัท ไอเอชไอ เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดที่อยู่ดังนี้

เลขที่ 6 โอเนสทาวเวอร์ ชั้น 10 ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ย้ายในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 และเริ่มประจำการที่แห่งใหม่ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 โปรดทราบว่าเอกสารที่ส่งไปยังที่อยู่เดิมจะไม่ถูกส่งมาโดยอัตโนมัติ

โดยท่านสามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลเดิม รวมทั้งดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียของเรา

สำนักงานแห่งใหม่ของเราพร้อมให้บริการทั้งลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่มีค่าของเราได้ดียิ่งขึ้น