ระบบการคัดแยกและหยิบสินค้าของ IHI

ระบบคัดแยกและหยิบสินค้าของ IHI แม่นยำและสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดคนและทุ่นแรงในงานโลจิสติกส์ได้  สามารถแก้ปัญหาแรงงานไม่เพียงพอและยังทำงานหยิบสินค้าได้แบบอัตโนมัติในช่วงเวลากลางคืน เป็นการเพิ่มผลผลิตได้สูง

ระบบคัดแยกแบบ Digital

เป็นเครื่องคัดแยกความเร็วสูง รองรับตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน, สินค้า Lot เล็กๆแต่มีสินค้าหลากรายการ, รองรับการเรียกสินค้าบ่อยและช่วงที่มีการเรียกสินค้าสูงสุด

หุ่นยนต์ Palletizing / De-palletizing

หุ่นยนต์ Palletizing/depalletizing ของ IHI ใช้ระบบหุ่นยนต์และเทคโนโลยี AI เพื่อการทำงานแบบไร้คนและลดการใช้พลังงาน 

ระบบหยิบสินค้าแบบ3D [Skypod]

Skypod เป็นระบบหยิบสินค้าที่วิ่งแนว 3มิติ อย่างอิสระในคลังสินค้า โดยวิ่งเป็นแนว หน้าและหลัง, ซ้ายและขวา, ขึ้นและลง สามารถหยิบสินค้าได้เร็วขึ้นถึง 5 เท่าเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังติดตั้งระบบ (เทียบกับ Rack ธรรมดา) 

ปฏิวัติงานคลังสินค้า โดยการร่วมมือทำงานระหว่างหุ่นยนต์และคน

Skypod TH with orange 0917 (1).001