Rack Runner

Rack ไฟฟ้าอเนกประสงค์ที่สามารถรองรับสินค้าทุกประเภท ทุกไซส์ ทุกน้ำหนัก ทุกปริมาณ ทุกรูปทรงหรือทุกวิธีการจัดเก็บ

เข้ากันได้กับทุกโซลูชั่นการจัดเก็บที่หลากหลาย

Rack ไฟฟ้าอเนกประสงค์ที่สามารถรองรับสินค้าทุกประเภท ทุกไซส์ ทุกน้ำหนัก ทุกปริมาณ ทุกรูปทรง ทุกวิธีการจัดเก็บและทุกสภาพแวดล้อม

สามารถทำงานร่วมกับระบบ IT

ลูกค้าสามารถติดตั้งระบบเชื่อมต่อตำแหน่งจัดเก็บสินค้าเข้ากับระบบการจัดการคลังสินค้าไว้ด้วยกันได้ (ออฟชั่นเสริม)

ฟังก์ชั่นความปลอดภัย

สิ่งสำคัญอันดับแรกคือการรักษาความปลอดภัยในการทำงานภายในคลังสินค้า Rack runner ได้ถูกติดตั้งฟังก์ชั่นรักษาความปลอดภัยไว้หลายตำแหน่ง เราทุ่มเทให้กับความปลอดภัยของพนักงาน รวมทั้ง Rack ของลูกค้า

ตัวอย่าง

ลูกค้า

Kokubo Rock Ice (Thailand) Co., Ltd.

สถานที่

นิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน, อยุธยา

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

2017

รายละเอียด

Mobile Rack

แบบห้องแช่แข็ง (-20℃)

ปริมาณการจัดเก็บ 486 PL, น้ำหนักโหลด 1000kg/PL

Video

Play Video

Download Catalogs

External Links