ระบบคัดแยกและหยิบสินค้าแบบดิจิทัลของ IHI

ระบบคัดแยกนี้มีความเร็วสูง รองรับไซส์ที่หลากหลายตามความต้องการของตลาด อาทิ สินค้า Lot เล็กๆแต่มีสินค้าหลากรายการ, รองรับการเรียกสินค้าบ่อยและช่วงที่มีการเรียกสินค้าสูงสุด

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตด้วย2 ฟังก์ชั่น

ด้วยฟังก์ชั่นเติมสินค้าและคัดแยกสินค้า จะทำให้ลดความผิดพลาดจากการคัดแยกสินค้า และพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต เราทุ่มเทในการพัฒนาแนวทางการลดการใช้แรงงานคนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งกว่าเดิม

จัดการควบคุมสถานการณ์การทำงานในแต่ละวัน

โดยการเชื่อมต่อระบบหลักของลูกค้ากับระบบ IHI หัวหน้างานสามารถรับรู้และเข้าใจประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานแต่ละคนได้อย่างง่ายดาย

ปรับปรุงความแม่นยำในการหยิบสินค้า

เนื่องจากจำนวนสินค้าและตำแหน่งประเภทสินค้ามีการแสดงอยู่บน Display (Picking lamp) ทำให้สามารถดำเนินการหยิบสินค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และสามารถกำหนดมาตรฐานการทำงานได้

ตัวอย่างผลงาน

ลูกค้า

M-SENKO Logistics Co., Ltd.

สถานที่

บางนา-ตราด กม.21, บางพลี, สมุทรปราการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

2019

รายละเอียด

AS/RS Rackpack®
ห้องแช่แข็ง (-25℃), ห้องเย็น
ระบบ RGV 16, ระบบคัดแยก Digital 432

Video

Play Video

External Links