หุ่นยนต์ Palletizing / De-palletizing ของ IHI

งานโลจิสติกส์ไร้คนและลดการใช้พลังงานด้วยระบบหุ่นยนต์และเทคโนโลยี AI

สามารถทำงานร่วมกันกับกล่องชนิดเดียวหรือหลายชนิดบนพาเลทได้

ด้วยการจดจำตำแหน่ง, ขนาด, มุม และน้ำหนักกล่องอย่างแม่นยำในแต่ละครั้งที่หยิบด้วย AI จึงสามารถใช้ได้กับกล่องหลายชิ้นหลายขนาดบนพาเลทเดียวกันได้

ลดแรงงานคน

เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานถึง30% เมื่อเทียบกับระบบเดิม สามารถหยิบกล่องออกจากพาเลทได้ถึง 450 กล่อง ใน 1 ชั่วโมง

ลงทะเบียนข้อมูลกล่องล่วงหน้าได้ง่าย

ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI และเทคโนโลยีการจดจำภาพ จึงไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนข้อมูลรูปทรงและรูปภาพของไว้ล่วงหน้า รวมถึง  ไม่จำเป็นต้องสอนให้หุ่นยนต์จดจำ ซึ่งแต่เดิมต้องทำในระบบการคัดแยกทั่วๆไป เพียงแค่มีข้อมูลขนาดและน้ำหนักที่มากที่สุดและน้อยที่สุดของกล่องเท่านี้ ก็หยิบกล่องได้แล้ว

Video

Play Video

Download Catalogs

External Links