Fact liner (แบบไร้ราง)

AGV แบบไร้คนขับนำทางด้วยแม่เหล็กและเลเซอร์ ขนย้ายสินค้าได้ในเส้นทางที่ซ้บซ้อนด้วยการ Spin turn และเดินข้าง รถขนย้ายสินค้าแบบอัตโนมัติที่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าหลากหลายประเภท เช่น  Roller conveyors, Push-pulls และ Lifters

ความปลอดภัย

ติดตั้งมาตรการความปลอดภัยหลายรูปแบบเพื่อผู้ใช้งานสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องจักรได้อย่างสบายใจ
อุปกรณ์ควบคุมทั้งหมดและ Application ออกแบบให้หยุดการทำงาน ในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง (Fail-Safe) เพื่อความปลอดภัย

 

แบบชาร์จไฟ

ออกแบบและแนะนำรูปแบบการชาร์จไฟ รวมถึง Mapping เส้นทาง
วิธีการชาร์จไฟ มีดังนี้ [เปลี่ยนแบตเตอรี่อัตโนมัติ] [แบตเตอรี่สำรองอัตโนมัติ] [แบบชาร์จไฟเร็ว] [(เปลี่ยน) แบตเตอรี่ Manual]เพื่อดึงความสามารถในการขนย้ายสินค้าได้มากที่สุด

ผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลายรูปแบบ

ในซีรี่ย์ของ Fact liner IHI รองรับ 3 รูปแบบ IHI สามารถแนะนำรูปแบบนำทางที่เหมาะสมกับระบบของลูกค้าได้ ดังนี้

  • แบบแม่เหล็กนำทาง
  • แบบเลเซอร์นำทาง
  • แบบผสม Hybrid

Video

Play Video

External Links