ระบบหยิบสินค้าแบบ 3D ของ IHI (Skypod)

Skypod เป็นระบบหยิบสินค้าที่วิ่งแนว 3มิติ อย่างอิสระในคลังสินค้า โดยวิ่งเป็นแนว หน้าและหลัง, ซ้ายและขวา, ขึ้นและลง Skypod สามารถขึ้นไปหยิบสินค้าสูงสุดได้ถึง 12 เมตร และขนไปยังสถานีที่มีพนักงานหยิบสินค้าได้ในเวลาอย่างรวดเร็ว จึงเป็นการเปลี่ยนการทำงานมาเป็นแบบอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมากภายในคลังสินค้า

ระบบ Goods to Person

พนักงานหยิบสินค้าสามารถตั้งใจทำงานที่สถานีอย่างเดียวได้ เนื่องจากหุ่นยนต์สามารถดำเนินการให้ทั้งหมดตั้งแต่ เดินทางไปหยิบของใน Rack ได้ด้วยตัวเอง และกลับมาส่งสินค้าให้พนักงาน ทำให้งานเร็วขึ้นได้ราวๆ5เท่าเมื่อเทียบกับระบบโลจิสติกส์ที่ไม่มี Skypod 

ความสามารถในการติดตั้งเพิ่ม

สามารถกำหนดจำนวนหุ่นยนต์หรือขนาดของระบบได้ตามขนาดคลังสินค้า และระบบ Skypod สามารถต่อเติม Rack และเพิ่มหุ่นยนต์ได้ภายหลัง หากมีการขยายธุรกิจในอนาคต
Skypod คือระบบที่จะพัฒนาไปพร้อมๆกับการเติบโตในธุรกิจของลูกค้า 

Astar

Astar คือโปรแกรมจัดการบริหารการทำงานระหว่าง Skypod กับพนักงานได้ในเวลาเดียวกัน โปรแกรมจะช่วยตัดสินใจจากภาพรวมของสถานการณ์การทำงานของพนักงานหยิบสินค้ากับคำสั่งซื้อในแต่ละรายการได้อย่างเบ็ดเสร็จ (จะเรียกสินค้าอะไรจาก Rack ไหน) (จะให้หุ่นยนต์ตัวไหนไปรับ) (จะให้พนักงานหยิบสินค้าทำงานอะไร) โปรแกรมจะออกคำสั่งให้ทั้งหมด จึงทำให้สามารถจัดการออเดอร์ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

Video

Play Video
Play Video

Download Catalogs

External Links

Interested in IHI Products?
Our team is always here to help!

© 2021 IHI ASIA PACIFIC (Thailand) Co., Ltd. Designed by Yes Web Design Studio. | Sitemap